Profil spoločnosti

Kladieme dôraz na špecializáciu jednotlivých členov nášho tímu a zároveň využívame výhody tímovej práce, ktorá nám umožňuje pohľad na riešenie zadaní klienta zo širšej perspektívy.

award award award award award award award award award award award award award
01

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • Autorské práva
 • Práva súvisiace s autorským právom
 • Právo priemyselného vlastníctva
 • Ochranné známky
 • Uplatňovanie a ochrana licenčných práv
 • Softvérové právo
02

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • Právna asistencia pri zostavovaní súťažných ponúk
 • Uplatňovanie revíznych postupov v procese verejného obstarávania
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie
 • Zastupovanie v správnych konania na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie
03

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zabezpečovanie získavania oprávnenia na činnosť
 • Zápis obchodných spoločností do obchodného registra
 • Zápis obchodných spoločností do registra partnerov verejného sektora
 • Zmeny spoločenských dokumentov
 • Ustanovovanie a zmeny štatutárnych orgánov obchodných spoločností
 • Zabezpečovanie konania valných zhromaždení obchodných spoločností
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Zlučovanie a splývanie obchodných spoločností
04

AKVIZÍCIE A ZLÚČENIA SPOLOČNOSTÍ

 • Právna asistencia pri zostavovaní súťažných ponúk
 • Uplatňovanie revíznych postupov v procese verejného obstarávania
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie
 • Zastupovanie v správnych konania na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie
05

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Príprava pracovných zmlúv
 • Príprava kolektívnych zmlúv a pracovných poriadkov
 • Asistencia pri ukončovaní pracovných pomerov
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Vysielanie pracovníkov do zahraničia
 • Prijímanie zamestnancov zo zahraničia
 • Zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
06

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

 • Emisie cenných papierov
 • Prevody cenných papierov
 • Umorovanie cenných papierov
 • Zriaďovanie záložného práva k cenným papierom
 • Asistencia pre vybavovanie úverov pre spoločnosti
07

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 • Zastupovanie pri ohlasovaní koncentrácie v konaní pred PMÚ a EK
 • Zastupovanie pri iných konaniach pred PMÚ a EK
 • Príprava a posudzovanie zmlúv z pohľadu práva hospodárskej súťaže
 • Zastupovanie v sporoch
08

NEHNUTEĽNOSTI

 • Právne audity vlastníctva nehnuteľností
 • Prevody vlastníctva nehnuteľností
 • Zriaďovanie záložných a iných vecných práv
 • Zastupovanie v konaní pred katastrom
09

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A GDPR

 • Gap analýzy pre posúdenie súladu s požiadavkami zákonov
 • Príprava dokumentácie v zmysle zákonov
 • Návrh možných riešení a opatrení

Chcete vašim prípadom
preplávať bezstarostne?

Kontaktujte nás

Pomáhame tam, kde treba

Logo Logo Logo Logo Logo

Poskytujeme dobrovoľnú a bezodplatnú právnu pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v zlej životnej situácii a bez finančných možností. Podporujeme verejnoprospešné združenia, ktoré nie sú založené za účelom zisku, ale podávajú pomocnú ruku ľuďom v núdzi.

× Na správne fungovanie webovej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Zatvorením tejto lišty súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť na podstránke Nastavenie súkromia.