Preplávajte vašim prípadom bezstarostne.

Award Award Award Award Award
Arrow
Scroll
Scroll

O EXISTENCII PRAVDY JE ZRIEDKA SPOR, BOJUJE SA LEN O HRANICE PRAVDY.

Karl Ludwig Borne

Advokátska kancelária, ktorá viac ako 11 rokov poskytuje komplexné právne služby podľa zadania a potrieb jednotlivých klientov so špecializáciou na obchodné právo a IT právo, a s tým súvisiace poskytovanie právneho servisu v oblastiach korporátneho práva, práva nekalej súťaže, zmenkového práva, právnych vzťahov v oblasti verejného obstarávania, duševného vlastníctva a správneho práva.

Zobraziť profil

Aktuality

 • 01

  Zámer Európskej únie predstaviť nový regulačný rámec pre umelú inteligenciu

  Dňa 21.04.2021 došlo k predstaveniu nového regulačného rámca na úrovni Európskej únie pre umelú inteligenciu (proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence – Artificial intelligence act, and amending certain union legislative acts) Hlavným cieľom novej legislatívy je určenie rizika ktoré predstavuje umelá inteligencia (AI) pre bezpečnosť, zdravie i ľudské práva. S dôrazom na uvedené, Európska Komisia určila štyri základné kategórie systémov umelej inteligencie na základe ich rizikovosti. AI systémy, ktoré predstavujú neakceptovateľné riziko a ktoré sú zakázané. Sú to napríklad AI systémy alebo aplikácie, ktoré manipulujú ľudské správanie za účelom obchádzania slobodnej vôle užívateľov. Vysoko-rizikové AI systémy, ktoré sa delia podľa ich oblasti aplikácie a budú podliehať striktným pravidlám a požiadavkám predtým ako sa budú môcť dostať na trh. Ide o AI systémy nasadzované napr. v procese vzdelávania, vymožiteľnosti práva či kontrole hraníc. Špecifickou kategóriou bude využívanie diaľkových biometrických identifikačných systémov. Systémy AI s limitovaným rizikom, ktoré sa budú primárne riadiť špecifickými požiadavkami na transparentnosť (napr. pri využívaní AI systémov ako sú chatboty, a teda užívatelia by si mali byť vedomí, že sú v interakcii so strojom a nie s ľudskou bytosťou). Systémy AI, ktoré predstavujú minimálne riziko, pričom väčšina AI systémov spadá práve do tejto rizikovej kategórie a ich využívanie nebude ovplyvnené novou legislatívou (napr. spamové filtre v elektronickej pošte) Nakoľko sa jedná iba o legislatívny zámer, ešte nie je jasné či predmetné nariadenie bude v jeho aktuálnom znení aj prijaté.  ...Viac

 • 02

  Novela Civilného sporového poriadku a vydržanie nehnuteľnosti

  Od 01.05.2021 je účinná novela zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorá obohatila náš sporový kódex o nové paragrafové znenie v rozsahu ustanovení § 359 a až 359 k. Novela mení spôsob procesu vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Pôvodný spôsob, kedy vydržania, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu potvrdzovali notári, nahrádza vydanie súdneho rozhodnutia deklarujúce stav o vecných právach. Novinkou je aj zverejnenie informácie o prebiehajúcom procese prostredníctvom vyzývacieho uznesenia, teda o tom, že konanie o potvrdení vydržania vecného práva prebieha, čoho cieľom je zabezpečenie právnej istoty, čím zákonodarca reagoval na mnohé špekulatívne prevody pozemkov, ktoré sa realizovali práve prostredníctvom inštitútu vydržania. Do účinnosti novely sa osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydávalo formou notárskej zápisnice. Práve z uvedeného dôvodu o potvrdení nadobudnutia vecných práv rozhodovali notári. Novela túto právomoc presúva z notárov na súdy za účelom zabezpečenia nezávislosti a vydania efektívneho súdneho rozhodnutia deklarujúceho vzniknutý stav o vecných právach, ktoré má byť vydané v zákonom upravenom procese za účelom ochrany ústavného práva vlastniť majetok.  ...Viac

 • 03

  Nové pravidlá upomínacieho konania vo vzťahu k spotrebiteľom

  Dňa 05.05.2021 bola schválená novela zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Novela nadobudne účinnosť 01.07.2021. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo jednou z hlavných náležitostí odporu proti platobnému rozkazu vecné odôvodnenie. Odpor musel spočívať v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok a musel tiež obsahovať pripojené listiny, na ktoré sa odvoláva. Rovnako bolo nevyhnutné označiť dôkazy, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Túto povinnosť novela zákona o upomínacom konaní vo vzťahu k spotrebiteľom zrušila, pričom súd už bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie. Nakoľko je upomínacie konanie skrátené konanie v ktorom rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník návrhom zákona sa zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. V prípade ak ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je potrebné, aby sa vyšší súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil. S poukazom na uvedené bude povinnosťou sudcu, pri ktorom vyšší súdny úradník pôsobí tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom.  ...Viac

award award award award award award award award award award award award award

PRIPRAVENÍ
PRE VÁS SPRAVIŤ
MAXIMUM

Pomáhame tam, kde treba

Logo Logo Logo Logo Logo

Poskytujeme dobrovoľnú a bezodplatnú právnu pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v zlej životnej situácii a bez finančných možností. Podporujeme verejnoprospešné združenia, ktoré nie sú založené za účelom zisku, ale podávajú pomocnú ruku ľuďom v núdzi.

× Na správne fungovanie webovej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Zatvorením tejto lišty súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť na podstránke Nastavenie súkromia.